آتش زدن کمپ استراحت گاهی منطقه آزاد چهبار توسط افراد ناشناس

به گزارش رسانک، شب گذشته ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، سه فرد ناشناس با ورود به کمپ استراحت گاهی منطقه آزاد چهبار اقدام به آتش زدن آن زدند.

گفته می شود افراد ناشناس با ورود به کمپ استراحت گاهی نگهبان آن را دست بسته نگه داشته و اقدام به آتش زدن کمپ کرده اند.

از هویت و انگیزه این افراد تا لحظه تنظیم اطلاعی در دسترس نیست.

براسای این گزارش، یک کپر استراحت گاهی، یک مسجد کپری و یک کپر کوچک دیگر توسط افراد ناشناس آتش زده شده اند.

همچنین یک دستگاه موتورسیکلت و دیگر وسایلی که در داخل کپرها بوده اند دچار حریق شده اند.

نگهبان این استراحتگاه می گوید: «دو تن از این افراد وی را از پشت سر گرفته و نفر سوم اقدام به آتش زدن کپرها کرده است.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*