دو وزیر کابینه فدرال پاکستان از بلوچستان

سردار اسرار ترین از بلوچستان عوامی پارتی و شاه زین بگتی (نوه نواب اکبر بگتی) از حزب جمهوری وطن بلوچستان هر دو در کابینه جدید حضور دارند.

قرار بود مقام گورنر (استاندار یا فرماندار منصوب دولت مرکزی) ایالت بلوچستان به حزب اختر مینگل (حزب ملی بلوچستان) داده شود. سر وزیر (یا نخست وزیر ایالتی) توسط پارلمان ایالتی بعنوان رئیس قوه اجرایی ایالتی انتخاب می شود.

اختر مینگل می گوید علیرغم شرکت در ائتلاف علیه دولت عمران خان، هیچگونه تفاهمی برای حل مشکلات بنیادین بلوچستان با دولت جدید وجود ندارد.

شازیه مری (از بلوچ های ایالت سند و عضو حزب مردم پاکستان) نیز در کابینه جدید حضور دارد.

از ترکیب کابینه جدید و سخنان اختر مینگل اینگونه بر می آید که مشکلات بلوچستان با این دولت جدید قابل حل نیست و نظام استبداد و استعمار و کشتار و غارت در بلوچستان توسط ارتش، کماکان ادامه خواهد داشت.

قصه پر غصه بلوچستان حکایتی است بس غم انگیز. درست در روزی که ارتش پاکستان در بلوچستان نسل کشی، کشتار و قتل عام سوختبران را انجام می دهد، سردار اسرار، شازیه مری و نوه شهید اکبر بگٹی به پرچم و قانون اساسی پاکستان سوگند وفاداری یاد می کنند.

لعنت بر پست و مقام و پول.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*