کشته شدن یک ستوان سوم توسط سرباز وظیفه در شهرستان دوست محمد (هیرمند)/ سرباز وظیفه بازداشت شد 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، یک نیروی کادر مرزبانی توسط سرباز وظیفه در پاسگاه مرزی شهرستان دوست محمد به ضرب گلوله کشته شد. 

خبرگزاری حال وش، هویت نیروی کادر را “علی شیخی کبیر” ساکن شهرستان دوست و هویت سرباز وظیفه را با فامیلی “جهانتیغ” اهل نصرآباد و ساکن شهرستان گرگان استان گلستان عنوان کرده است. 

بر اساس این گزارش، دلیل اختلاف سرباز وظیفه با شیخی کبیر، مخالفت وی برای اعطای مرخصی به سرباز وظیفه بوده که یک روز قبل تر علیرغم درگیری زبانی با یکدیگر درگیری فیزیکی نیز داشته اند. 

گفته شده سرباز وظیفه پس از پوشیدن لباس شخصی به برجک دیدبانی که ستوان سوم علی شیخی کبیر در آنجا در حال استراحت بوده رفته و او را با شلیک دستکم ده گلوله کشته است.

گفتنی است که این سرباز وظیفه پس از تیراندازی، از پاسگاه متواری شده که در ایست و بازرسی سهل آباد نهبندان دستگیر شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*