سـرنوشت فلاکت بار بخش های بلوچ نشین جدا شده از بلوچستان

رسانک/ در سال های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل تندرو و افراطی داخل استان بلوچستان و سیستان تلاش های بسیاری برای تقسیم بلوچستان انجام داده اند که همواره مورد مخالفت ملت بلوچ قرار گرفته اند. 

دشمنان بلوچستان به دروغ، مدعی هستند تقسیم بلوچستان منجر به توسعه و آبادانی می شود. در صورتی که شواهد موجود کاملا خلاف آن را ثابت می کند.

مناطق منفک شده از بلوچستان نه تنها پیشرفتی ندیده اند بلکه وضعیت به مراتب بدتری از استان بلوچستان دارند.

اکنون زمان آن رسیده، افرادی که از رای مردم استفاده کرده و به تهران رفته اند جلوی طرح فاشیستی تقسیم بلوچستان را بگیرند و به خواست مردم عمل کنند تا بدنامان تاریخ بلوچستان نام نگیرند.

ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*