غرق شدن سه نفر از یک خانواده در سواحل چهبار 

به گزارش رسانک، غروب امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، سه نفر از یک خانواده از جمله پدر و دو کودک در دریای بلوچستان و سواحل چهبار غرق شدند. 

از هویت این افراد تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست. 

گفته می شود دستکم پیکر دستکم دو نفر از افراد غرق شده توسط نیروهای امدادی و مردم محلی پیدا شده و جستجو برای پیدا کردن نفر سوم ادامه دارد. 

این حادثه پس از آن رخ داد که دو کودک هنگام بازی در کنار دریا، گرفتار موج شده و به داخل آب کشیده شدند. بدنبال آن پدر خانواده نیز برای نجات فرزندانش اقدام کرده ولی او نیز بدلیل آشنا نبودن با فنون شنا غرق شده است. 

لازم به ذکر است که در روزهای اخیر وضعیت جوی سواحل دریای بلوچستان مواج گزارش شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*