جولان بی پایان باد‌های ۱۲۰ روزه در شمال بلوچستان

به گزارش رسانک، جولان بی پایان بادهای ۱۲۰ روزه در شمال بلوچستان همچنان ادامه دارند.

حیدری ؛ مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان در این باره گفت: صبح امروز ۵ مهر ماه ۱۴۰۰، توفان، گردوخاک و شن با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت نصرآباد (زابل) در شمال استان را درنوردید و دید افقی را آنقدر کاهش داد تا جایی که تنها اجسام با فاصله ۳۰۰ متر در فرودگاه شهر قابل رویت بودند. 

این دومین توفان شن شدید امسال است که بیشترین کاهش دید افقی را از ابتدای سال تاکنون ایجاد کرده است. البته حدود ۲ توفان شن با همین سرعت نیز روی داده است که نسبت به امروز کاهش دید کمتری داشته است.

 از ابتدای سال تا امروز هشت توفان گردوخاک و شن در نصرآباد روی داده که توفان شن روز ۱۸ شهریور با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*