تیراندازی نیروهای انتظامی میناب و سندرک به سمت سوختبران بلوچ

به گزارش رسانک، شامگاه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰، نیروهای انتظامی پاسگاه سندرک و میناب به سمت خودروهای سوختبران بلوچ حدفاصل روستای گرو پشته تلنگ تیراندازی کردند.

نیروی انتظامی با هدف اصابت گلوله به سوختبران، به سمت آنها تیراندازی کرده اند.

یکی از سوخت بران به کمپین فعالین بلوچ گفته: ”ما رانندگان خودروهای سوختبر پس از تیراندازی ماموران انتظامی، خودروهای خود را رها کرده ایم اما نیروهای انتظامی باز هم به سمت ما تیراندازی کرده اند.“

این سوختبر همچنین افزوده: ”دستکم ۱۰ خودروی ما سوختبران توسط ماموران انتظامی تخریب شده و سوخت آنها که در داخل مَشک (مخازن سوخت) بوده نیز توسط آنها پاره شده است.“

براساس این گزارش، سوختبران بلوچ پس از تیراندازی ماموران انتظامی و رها کردن خودروها، به پشت تپه ها پناه آورده اند.

نبود شغل مناسب در اقلیم بلوچستان شامل بلوچستان و سیستان ، شرق هرمزگان و جنوب کرمان که عمدتا بلوچ نشین هستند باعث شده تا بسیاری از شهروندان اقدام به سوختبری کنند؛ از آنجایی که جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی این کار را قاچاق می دانند سوختبران را سرکوب می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*