برخورد زشت و الفاظ نامناسب مدیر ناحیه نفت شستون در مقابل ارباب رجوع

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، یاسر رستمی مدیر غیربومی ناحیه نفت شستون با برخورد زشت و زننده و استفاده از الفاظ رکیک با ارباب رجوع برخورد کرد.

پیشتر نیز افراد و مقامات غیربومی با استفاده از لحن تند و الفاظ رکیک با شهروندان بلوچ برخورد کرده بودند.

فساد اداری و عدم توجه مقامات و مسئولان بلندپایه در چگونگی پاسخگو بودن مدیران و مسئولان به ارباب رجوع باعث رشد رفتارهای سلیقه‌ای مدیران در ادارات دولتی استان بلوچستان و سیستان شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*