اضافه شدن هفتصد کیلومتر مربع به مساحت خشکسالی بلوچستان

به گزارش رسانک، هفتصد کیلومتر مربع به مساحت خشکسالی در استان بلوچستان و سیستان اضافه شده است.

محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان در این باره گفت: ادامه کم بارشی انباشته و کاهش شدید بارندگی در استان بلوچستان و سیستان سبب شد تا مرداد ماه امسال ۰.۴ درصد از مساحت استان از حالت نرمال خارج و هفتصد کیلومتر مربع به محدوده درگیر خشکسالی اضافه شود.

عمده مساحت جدید درگیر خشکسالی در شهرستان های نیمروز و پهره قرار دارد. بر اساس شاخص SPEI، ۱۰ ساله هواشناسی همه ۲۶ شهرستان بلوچستان درگیر درجات مختلف خشکسالی هستند که مساحت خشکسالی در ۵ شهرستان دلگان، نصرآباد، پنوچ، کسرکند و گِه صد درصد است.

مسئولان در حالی کم بارشی را دلیل اصلی افزایش این مساحت می‌دانند که پنج ماه اول سال ۱۴۰۰، بلوچستان شاهد پر بارش ترین بهار و تابستان چند سال اخیر خود بوده اما سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در خشکاندن دریاچه های هامون و جازموریان و عدم توانایی در بهره‌برداری از آب ها از جمله دلایل بوجود آمدن بحران آب میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*