طالبان به جان علوم پزشکی ایرانشهر افتاد!!

#ارسالی

(توجه: اظهارات مطرح شده نمی تواند لزوماً نظر مجموعه رَسانْک باشد.)

✍🏻میر چاکر بلوچ

وقتی عنوان متن را می‌نگرید تعجب خواهید کرد که طالبان چه ربطی به علوم پزشکی شهری که مرکز فرهنگی بلوچستان است، دارد!!!

بله بعد از اینکه طالبان افغانستان رو‌ ویران کردند و باعث آوارگی جمعیت انبوهی از مردم افغانستان شدند، حال عده ای از طالبان در پوشش مسئول به نام دکتر “کامران کردی” با دستور نیروهای امنیتی، قرارداد بالگرد اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی پهره (ایرانشهر) را لغو می‌کند و این امر باعث می‌شود تا مردم به این موضوع واکنش نشان دهند.

پس از اینکه عوامل دانشگاه علوم پزشکی از اعتراضات مردم در فضای مجازی احساس ترس کردند، بیانیه هایی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی پهره و معاونین غیربومی وی در فضای مجازی پخش شد که قول برگشت یک هفته ای بالگرد اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی را دادند؛ اما پس از گذشت چندین روزه از قول این مسئولین هنوز این مهم محقق نشده است.

این بالگرد توسط نماینده دوره یازدهم مرحوم دکتر نعیم امینی فرد جذب شد و کمک های شایانی به مراکز بیمارستانی تحت پوشش علوم‌ پزشکی پهره داشت.

از وقتی که این بالگرد توسط مسئولان علوم پزشکی تمدید قرارداد نشده است، این حوزه دچار مشکلات زیادی شده است.

خبر ها حاکی از آن است که گویا مداخله نیروهای امنیتی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خصوصاً در ریاست دانشگاه دیده می‌شود که باعث عدم پیشرفت این حوزه علوم پزشکی شده است.

سکاندار قبلی این دانشگاه آقای دکتر مهران امینی فرد بود که به اتهام فساد تشکیل پرونده داده شد و اکنون با قید وثیقه آزاد است.

این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران در سیستم های اداری مناطق سُنی نشین مداخله آشکارا میکنند و مدیران را از طیف خودشان انتخاب می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*