وضعیت اسفناک بخش تالاسمی بیمارستان چهبار

به گزارش رسانک، بی توجهی مسئولین بیمارستان چهبار به مسائل بهداشت محیط و سلامت بیماران وضعیت اسفناکی را برای بخش تالاسمی بیمارستان امام علی چهبار بوجود آورده است.

گفتنی است که وضعیت نامناسب بهداشتی بخش تالاسمی قبلاً نیز زیر سایه مدیریت ضعیف و کارکنان این بخش خبرساز شده ولی مدیریت هیچگونه توجهی جهت بهبود وضعیت نکرده است.

این بی توجهی و تلمبار شدن کیسه های خون و نبود بهداشت باعث شده که بسیاری از افراد مبتلا به تالاسمی، دچار بیماری های خونی همچون هپاتيت شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*