کشته شدن برادر فرمانده جیش العدل توسط طالبان در افغانستان

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، “عمیر نارویی” به همراه چند تن از نیروهای خود جهت مذاکره با طالبان به منطقه “ڈک” رفته بوده که با تیراندازی نیروهای طالبان کشته شده است.

گفته می شود چند ماه پیش ۵ تن از نیروهای جیش العدل توسط طالبان به اسارت گرفته شده و عمیر به همراه چند نفر از نیروهای خود جهت مذاکره نزد طالبان رفته اند.

براساس این گزارش، عمیر نارویی به محض ورود به دفتر مقر طالبان مورد هدف تیراندازی قرار می گیرد؛ همچنین در این درگیری یکی دیگر از نیروهای جیش العدل به نام “طاهر شاهوزهی” با نام مستعار (عبدالکریم جان) کشته شده است.

در این درگیری پنج تن از طالبان نیز کشته شده اند و یکی دیگر از نیروهای جیش العدل نیز زخمی شده است.

نیروهای “جیش العدل” دو تن از نیروهای طالبان را نیز به اسارت گرفته و با خود برده اند.
(عکس آرشیوی)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*