پناه آوردن مردم شمال بلوچستان به غرب بلوچستان پس از حمله طالبان

به گزارش رسانک، شامگاه گذشته ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، بسیاری از شهروندان بلوچ در شمال بلوچستان ،منطقه زرنج در پی حمله گروه تروریستی طالبان به سمت غرب بلوچستان پناه آوردند.

گفته می شود که طالبان بخش اعظمی از شهر زرنج را به تصرف خود درآورده و تعداد زیادی از مسئولین و نظامیان به قسمت غربی حرکت کرده اند.

با توجه به حمایت های برخی دولت های تروریست پرور منطقه از طالبان، این گروه تاکنون توانسته بسیاری از ولسوالی ها و شهرها را به تصرف خود درآورد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*