تحقیقات پیرامون سابقه جواد فروغی آغاز شد

به گزارش رسانک، در پی درخواست‌های مکرر از کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برای تعلیق مدال طلای عضو تروریست سپاه، تحقیقاتی از سوی این کمیته کلید خورد.

کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در حال بررسی اسناد ارسالی در زمینه اثبات عضویت جواد فروغی در سپاه تروریستی پاسداران است.

برخی از نهادهای فعال حقوق بشر مانند از “IOC” خواسته‌اند تا نشان طلای المپیک توکیو را که جواد فروغی در ماده تپانچه بادی ۱۰ متری به دست آورده است، به حالت تعلیق درآورد.

در همین رابطه رضا صالحی امیری، رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامی به دلیل احضار از سوی کمیته بین‌المللی المپیک پرواز بازگشت به ایران را لغو کرده است.

فروغی در سرکوب معترضین به دیکتاتوری اسد در سوریه به عنوان عضو سپاه تروریستی پاسدران نقش ایفا کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*