” لعنت بر زبانی که بی موقع باز شود!”

✒ آرش خانه زایی

اخیرا سخنانی از یکی از روحانیون اهل سنت بلوچ بنام مولوی محمد امین آسکانی شنیده شده که ضمن حمایت واضح از سیاستهای کشورداری و حکومتی طالبان در افغانستان، ادعا نموده که سیاستهای آنها مطابق با احکام اسلامی می باشد.

سوالی که برای مخاطبان بوجود می‌آید این است ؛ که آیا واقعا اسلام اینگونه حکومتی را اعلام نموده؟ و اگر واقعا نمونه حکومت اسلامی این باشد آیا قابلیت تامین حقوق انسانی را دارا میباشد؟

همانطور بر همه واضح و آشکار است طالبان با اعمال غیرانسانی خود اقدام به بمب گذاری در مکانهای عمومی، ربایش و کشتار بی رحمانه مردم بی گناه افغانستان میکنند و حتی در برخی موارد مشاهده شده که پس از تیرباران افراد بی گناه با جسد بی جان آنها بازی کرده و یا سر آنها را از تن جدا می‌کنند.

قطعا این نمونه حکومتی بطور کامل حقوق انسانی را زیر پا گذاشته و فقط وجهه وحشی و حیوانی از انسان به نمایش میگذارد.

متاسفانه پس از حمایت رهبران ایران، پاکستان و قطر از گروه طالبان، اخیرا برخی از روحانیون و مذهبیون بلوچ نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند و وفاداری خویش را به سیاستهای این حکومت های به اصطلاح اسلامی ثابت کنند از اعمال این گروه وحشی حمایت کرده اند.

از آنجائیکه ملت بلوچ همواره در طول تاریخ ثابت کرده که ملتی صلح طلب بوده و با تنوع مذهبی در کنار هم زندگی آرامی داشته اند، نظری کاملا متفاوت از مولوی محمد امین آسکانی دارند و هیچوقت اعمال غیرانسانی و وحشیگری گروه طالبان را تائید نخواهند کرد.

این پیشوایان مذهبی باید در اعلام نظرات خویش بیشتر دقت کنند چونکه اینگونه ادعاها باعث بی اعتمادی بیشتر مردم به دین اسلام و حکومت اسلامی خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*