چرا اینچنان کاسه داغ تر از آش شدیم؟!

رسانک/ روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ، روزی بود که مردم ایران به رژیم جمهوری اسلامی “نه بزرگ” را گفتند تا همان اندک مشروعیتش را هم از دست بدهد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با تقویت قوم گرایی و مطرح کردن مسائل طایفه ای در بلوچستان به دنبال دو هدف عمده خود و سوء‌استفاده از آن بوده است.

ایجاد اختلاف بین طوایف جهت نفوذ بین معتمدین و برخی خودفروخته ها و نتیجتاً کنترل هر دو طرف درگیر یکی از اهداف رژیم بوده و استفاده همین عنوان در انتخابات شوراها در سیاست کلی رژیم در سال‌های اخیر نقش مهمی داشته است تا جایی که با تصویب کردن قانون برگزاری انتخابات شوراها همزمان با ریاست جمهوری بتواند از حضور مردم کسب مشروعیت کند.

(مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*