گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال (سوئد) و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ کشور سوئد

به گزارش رسانک، روز گذشته ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، کنگره ملیت های ایران فدرال واحد سوئد در جلسه ای که بصورت آنلاین برگزار شد، با هیئتی از حزب چپ کشور سوئد شامل آقایان هوکان سوینلیگن و نیلس برودین دیدار و گفتگو کرد. 

گزارش این نشست به شرح ذیل آمده است: 

“هیئت کنگره شامل خانم جمیله حسنخالی و آقایان ناصر بلیده ای و سعید عزیزی و حاج کریم بگجانی

هیئت حزب چپ سوئد شامل آقایان هوکان سوینلیگن و نیلس برودین

تاریخ جلسه : ۲۴ /۳ /۲۰۲۱

بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و لجام گسیختگی حاکمیت در کشتار و سرکوب همه نیروهای دموکراسی خواه و نیز همزمان دخالت های رژیم در کشورهای همسایه که باعث بی ثباتی و جنگ داخلی در آن کشور ها شده است، عوامل موثر در مشروعیت زدایی از نظام حاکم  در بین مردم شده است. 

در چنین شرایطی رژیم سرکوب و کشتار بویژه در مناطقی همانند اهواز، کردستان ، لرستان، بلوچستان ، آذربایجان و ترکمن صحرا را تشدید کرده است.

در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بحث شدند:

1- ملیت ها با این حال که در ایران بیش از نصف جمعیت هستند اما در قدرت سیاسی و اقتصادی هیچگونه سهمی ندارند. 

2- سرکوب ملیت ها تحقیر اقلیت های دینى و مذهبى و وضعیت نابسامان معیشتى در مناطق محروم بعلت محدودیت کار براى جوانان و زنان، بیکارى شدید که در برخی شهرها بیش از 60 درصد است.

3- کشتار سازمان یافته و بی وقفه  کولبران و کاسبکاران در کوردستان و بلوچستان ادامه دارد. در بلوچستان  کشتار دهها سوختبر در یک گذرگاه مرزی در ماه اسفند منجر به اعتراضات سرتاسری شد که به گزارش سازمان ملل 23 تن از سوختبران و تظاهرکنندگان کشته شدند. صدها تن از تظاهر کنندگان بلوچ دستگیر شده اند. رژیم اعلام کرده است که در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند .

4- تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عرب و بلوچ در ماه های اخیر اعدام شدند و در کردستان صدها تن از فعالان فرهنگی و مدنی بدون هیچگونه  جرمی دستگیر شده اند. خانواده ها از دانستن دلیل دستگیری آنها محروم هستند. فعالان مدنی و سیاسی ترک همچنان در فشار روزمره هستند و تعداد زیادی از این فعالان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران زیر شکنجه بلاتکلیف هستند. 

5- اتفاق ناخوشایند تجاوز جنسی به کودکان ترکمن و عدم جوابگویی مقامات منجر به اعتراض مردم خشمگین شد بجای ایجاد امنیت و پاسخگوی  به اعتراض، نیروهای انتظامی رژیم دست به سرکوب مردم کرده اند و تعدادی را نیز دستگیر زده اند. 

6- کووید19 در مناطق ملیت ها به دلیل نبود امکانات گسترش یافته است. هم اکنون مناطق ملیت ها در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. با این حال که این مناطق از لحاظ منابع طبیعی غنی هستند اما دسترسی مردم به امکانات بهداشتی خیلی کم است.

جمهورى اسلامی نه قابل دوام است نه قابل اصلاح. با توجه به هژمونی طلبی رژیم و تروریسم دولتی آن که از ایران به اروپا آفریقا و آمریکا تداوم دارد برای تغییر در ایران و آغاز پروسه ی دمکراتیک هئیت کنگره ابراز امیدواری کرد که دولتهاى اروپایى، احزاب سیاسی و سازمان هاى حقوق بشری از مبارزات بر حق مردم ایران و ملیت هاى تحت ستم و اقلیت هاى مذهبى پشتیبانى نمایند.

کنگره ملیت ها ى ایران فدرال ضمن تأکید بر سرنگونى رژیم جمهوری اسلامی ایران آنرا شرط لازم براى رسیدن به حکومتى سکولار و فدرال و دموکراسى در ایران می داند.

شرکت ملیت ها در قدرت و حاکمیت نه تنها باعث ثبات در ایران می شود بلکه سهم دادن و قدرتمند کردن ملیت ها  مانعی برای سیاست انحصاری و هژمونی طلب بنام مذهب از طرف دولتهای حاکم در ایران می شود.

آقای سولینگن در پایان هدف از این جلسه را مطلع شدن از وضعیت ملیت های جغرافیای ایران به منظور استفاده در جلسات در راستای استراتژی آینده حزب در مقابل ایران دانسته و ابراز امیدواری نمودند در وقت مقتضی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ایشان بر ادامه چنین جلساتی تاکید نمودند. 

نماینده گان کنگره ملیت های ایران فدرال”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*