خبر

ورود تجهیزات کشور هند به بندر چهبار در ادامه سیاست اجاره دادن بنادر توسط جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز ۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، بخش دوم تجهیزات استراتژیک توسط شرکت هندی به بندر بهشتی چهبار وارد شدند.  این تجهیزات شامل دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۰۰ تنی …..ادامه خبر