صلح و سازش دو طایفه بعد از ۳۰ سال اختلاف در مئگس (مهرستان)

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۷ اسفند ماه ۹۹، اختلاف سی ساله دو طایفه عبدل زهی و شهرسان زهی(گمشادزهی) با میانجیگری ریش سفیدان و روحانیون به صلح و سازش انجامید. 

در این جلسه سران دو طایفه، علما، ریش سفیدان و مسئولین شهرستان حضور داشتند.

دلیل اختلاف این دو طایفه، به قتل رسیدن یکی از خویشاوندان طایفه شهرسان زهی به نام “عبدالحمید گمشادزهی” فرزند موسی بوده است. 

در پایان جلسه طایفه عبدل زهی متعهد به پرداخت خسارات مالی به طایفه شهرسان زهی شده و دو طایفه تعهد بر کنار گذاشتن اختلافات داده اند.

در ماه‌های اخیر ریش سفیدان و معتمدین مناطق مختلف بلوچستان تلاش بسیاری برای برقراری صلح و سازش بین طوایف درگیر کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*