تجمع ایرانیان ساکن وین در حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ ایرانیان مقیم در شهر وین حمایت خود را از اعتراضات مردمی در بلوچستان اعلام کردند.

روز جمعه ۸ اسفند ماه ۹۹ در شهر وین پایتخت اتریش جمعی از ایرانیان با تجمع در محوطه ای کاملاً سیاسی و در مقابل دفتر صدر اعظم و رئیس جمهوری اتریش و دفتر اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه اتریش اعتراض خود را به کشتار در بلوچستان اعلام نمودند و از مبارزه مردم بلوچستان اعلام حمایت کردند.

در بلوچستان باوجود جو وحشت و سرکوب مردم بصورت پراکنده اعتراض خود را به کشتار سوختبران بلوچ نشان می‌دهند. 

مردم ایران در داخل کشور و در شهرهای مختلف همصدا با ایرانیان خارج از کشور در این مبارزه سهیم باشند و یکپارچه برای آزادی فریاد بزنند.

من اگر برخیزم‌ ، تو اگر برخیزی ،همه برمی خیزند،

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی ،چه کسی برخیزد ؟

چه کسی با دشمن بستیزد ؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*