کرمان؛ شعار نویسی روی دیوار کلانتری ۲۱ آزادگان در حمایت از بلوچستان!

رسانک/ مردم کرمان و بسیاری از شهرهای ایران در حمایت از اعتراضات بلوچستان و در اعتراض به کشتار سوختبران توسط سپاه، حمایت خود را از ملت بلوچ اعلام کردند.

در این چند روز مردم بلوچ ثابت کردند که در برابر ظلم هایی که علی خامنه ای بر آنها روا داشته دیگر سکوت نخواهند کرد و تا سرنگونی دیکتاتور به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

از همه مردم ایران می خواهیم تا با خیزش خود در خیابان ها از آنها حمایت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*