ویدیویی از اعتراضات پرشور جوانان شمال بلوچستان

رسانک/ مردم بلوچستان همچنان به اعتراضات خود در رابطه با کشتار سوختبران بلوچ ادامه می دهند و تا براندازی حکومت آخوندی دست نخواهند کشید.

سپاه و رژیم دیکتاتوری علی خامنه ای دیگر جایی در بلوچستان ندارد و ملت بلوچ سرنوشت خود را با دستان خود تغییر خواهند داد.

دیگر مردم ایران برای براندازی و تغییر سرنوشت خود و نسل های بعد از خود باید بپاخیزند و حکومت استبداد و تباهی را نابود کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*