واکنش گزارشگران بدون مرز (RSF) به قیام بلوچستان

رسانک/ رژیم دو روز است که اینترنت را به‌طور کامل قطع کرده است تا مردم را از اطلاعات مستقل، درباره قیامی که پس از کشته شدن چند شهروند غیرنظامی، به وسیله پلیس مرزی بلوچستان، آغاز شده است، محروم کنند و همچنان بتوانند مردم را بهتر و بدون شاهد سرکوب کند.

این گزارش روز جمعه ۸ اسفند ماه ۹۹ منتشر شده است. 

قطع اینترنت نشانه ضعیف بودن رژیم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن علی خامنه ای است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*