من نواده چاکر و حَمَّل هستم

رسانک/ من بلوچ هستم و نان غلامی نخواهم خورد و در مبارزه علیه دیکتاتور عقب نشینی هم نخواهم کرد.

مردم بلوچستان در مبارزه خود مصمم هستند و آن را به پیش خواهند برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*