فراخوان به همه مردم ایران؛ نسل جدید بلوچستان در خط مقدم اعتراضات

رسانک/ نسل جدید و کودکان بلوچ برای رسیدن به زندگی ایده آل در خط مقدم اعتراضات حضور دارند و با سن کم اما اراده بزرگ و پولادین اعتراضات را رهبری می کنند.

تنها راه رسیدن به آزادی و زندگی ایده آل، مبارزه است که مردم بلوچ با دستان خالی آن را به اثبات رسانده اند.

رژیم جمهوری اسلامی توسط کودکان و نسل جدید ملت بلوچ به ستوه آمده و شیرازه کار را پاشیده از هم می بیند.

ملت شریف ایران بپاخیزید. تا سرنگونی علی خامنه ای چیزی نمانده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*