سوختبری جرم نیست

رسانک/ کدام زمینه اشتغال را فراهم کرده اید که از ما مردم می خواهید سوختبری و کولبری نکنیم؟!

بلوچستان با داشتن یکی از بزرگترین معادن طلا و منابع زیردریایی دست نخورده را تبديل به فقیرترین و محروم ترین استان کرده اید.

در کنار اقیانوسیم و تشنه لب مانده ایم. در قرن بیست و یکم، مدارس ما از برگ نخل و کلوخ اند. به کدام زیرساخت آموزشی و بهداشتی و مواصلاتی و… رسیدگی کرده اید که ساکت بمانیم؟!

سرزمین ما فقیر نیست بلکه فقر را بر ما تحمیل کرده اید.

دیگر ساکت نخواهیم ماند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*