بلوچ با مبارزه مسالمت‌آمیز باعث سقوط دیکتاتور خواهد شد

رسانک/ مردم بلوچ دیگر نمی خواهند سکوت کنند. 

مولوی فضل الرحمن کوهی کسی است که اعتراضات #آبان۹۸ را حق مردم دانست و گفت معترضان را به رگبار نبندید.

آیا فکر کردید با زندانی کردن مولوی کوهی از اعتراضات کاسته می‌شود؟! 

مولوی کوهی یک فکر است. مولوی کوهی یک اندیشه است که میگوید: در مقابل ظلم مقاومت و ایستادگی کن. 

اکنون پس از پانزده ماه در بند گذاشتن این روحانی بلوچ دارید می بینید که شما فقط جسم او را زندانی کرده اید.

این مردم ساکت نخواهند شد. ایرانیان بپاخیزید بپاخیزید.

ویدئو دریافتی از آزادی خواهان در تهران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*