بازداشت چهار شهروند بلوچ در شهر پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، غروب روز گذشته ۸ اسفند ماه ۹۹ چهار شهروند بلوچ در شهر پهره (ايرانشهر) توسط نیروهای آگاهی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تاکنون هویت یک نفر از بازداشت شدگان با نام “یحیی شکل زهی” معروف به نصرم برای رسانک محرز گشته است. 

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “نیروهای آگاهی به سمت یحیی و چند نفر دیگر تیراندازی کرده اند که در این میان یحیی از ناحیه پا مجروح شده و به داخل مسجدی در خیابان فردوسی پناه برده اند.”

این منبع افزود: “نیروهای آگاهی با هتک حرمت مسجد با کفش وارد مسجد شده و دستکم سه نفر از جمله چند نوجوان را بازداشت و با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.”

 بازداشت این افراد همراه با ضرب و شتم شدید بوده است.

خانواده یحیی به همه بیمارستان های شهر پهره مراجعه کرده ولی یحیی در هیچکدام از بیمارستان ها نبوده است.

پس از کشتار سوختبران بلوچ در مرز شهرستان شستون (سراوان) اعتراضات گسترده ای در بلوچستان بوجود آمد و نیروهای امنیتی و نظامی از سایر استان ها به بلوچستان سرازیر شدند.

رژیم جمهوری اسلامی اینترنت بلوچستان را پس از این اعتراضات قطع کرد و از اولین ساعات بامداد امروز شنبه در برخی شهرها اینترنت با سرعت پایین وصل شده است که خبر اتفاقات این چند روز کم کم در حال رسیدن به رسانه های مستقل است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*