این نمونه اعمال فراقانونی توسط جمهوری اسلامی را تا آخر ببینید

رسانک/ سالهاست که رژیم جمهوری اسلامی در حال نسل کشی در بلوچستان است.

عبدالواحد رئیسی اهل کسرکند (قصرقند) در بلوچستان به عنوان “شهید راه نان حلال” شناخته می شود.

دیگر بس است. مردم بلوچستان ساکت نخواهند ماند. مردم ایران هم به بلوچستانی ها بپیوندند. 

ویدئو از دویچه‌وله فارسی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*