امروز همه ایران بلوچ می شود

رسانک/ حمایت مردم بهبهان از مردم بلوچستان که در احقاق حقوق در حال مبارزه هستند.

امروز ۹ اسفند ماه، ساعت شش عصر همه در میادین شهرها در اعتراض به کشتار سوختبران بلوچ و حمایت اعتراضات بلوچستان بیرون می آییم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*