پرواز بالگردها در سراوان ادامه دارد

رسانک/ وضعیت همه شهرها در بلوچستان از جنوب تا شمال امنیتی است و بالگردها همچنان در حال گشت زنی هستند. 

علی خامنه ای از ترس اعتراضات در حال گسیل نیروهای امنیتی به بلوچستان است.

اما اعتراضات همچنان در حال گسترش است و در حال کشیده شدن آن به دیگر نقاط ایران است.

مردم شهرهای ایران بپاخیزید؛ بهترین فرصت برای نابوی رژیم هم اکنون است که علی خامنه ای تنها فکرش سرکوب اعتراضات در بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*