پرواز بالگردهای رژیم جهت ایجاد رعب و وحشت در قلعه بید

رسانک/ امروز ۸ اسفند ماه ۹۹ در قلعه بید از توابع شهرستان خاش، جو شدید امنیتی برقرار شده است.

بالگردها برای ایجاد رعب و وحشت به پرواز در آمده اند ولی مردم بیدی نیستند که با این بادها بلرزند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*