ویدئویی از حمایت مردم معترض بلوچستان در تهران

رسانک/ تعدادی از آزادی خواهان در تهران برای حمایت عملی از اعتراضات مردمی در بلوچستان بپاخاسته اند.

شهرهای تبریز، سنندج، اصفهان، مشهد، شیراز و… با اینکه اعلامیه های حمایت شما به دست بلوچستان رسیده است اما منتظر حمایت عملی شما در خیابان ها هستیم.

بلوچستان را تنها نگذارید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*