وصل شدن اینترنت در برخی شهرهای بلوچستان

رسانک/ خبرهایی از وصل شدن اینترنت در شهرهای چهبار (چابهار) و پهره (ايرانشهر) و دزاپ (زاهدان) می رسد.

از شهرهای واش (خاش) و سراوان اطلاعی در دست نیست. 

گفتنی است که سرعت اینترنت در شهرهای وصل شده بسیار کند است. 

گزارش هایی نیز از راهبندان پراکنده در محور سرباز به پهره رسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*