نیروهای سرکوب در مسیر ایرانشهر

رسانک/ ترس رژیم از قیام مردم بلوچستان را می شود از گستردگی اعزام نیروهای ضد شورش به شهرهای مختلف دید.

فضای شهر های بلوچستان متشنج است و اعتراضات با وجود قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد.

جرقه اعتراضات بلوچستان که از تیراندازی به سوختبران در مرز شستون (سراوان) شروع شد، اکنون به مرحله تازه ای رسیده است.

 مردم جان به لب رسیده بلوچ منتظر حمایت آزادی خواهان در سراسر ایران هستند تا با کمک یکدیگر برای همیشه جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ فرستاده و نام خود را جاویدان کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*