نگذاریم خون حسین ها پایمال شود

رسانک/ ویدیویی از پیکر شهید گلگون کفن، حسین محمدزهی که توسط نیروهای سپاه در منطقه شورو به شهادت رسید.

عدم حمایت مردم ایران از ملت بلوچ باعث شده خامنه ای دست به قتل عام بزند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*