نسل جدید بلوچستان در خط مقدم مبارزه

رسانک/ آن روز که نوجوانان بلوچستان برخاستند، روز آخر دیکتاتوری علی خامنه ای است.

اکنون در تمام ویدئوهای دریافتی این خیزش سراسری از تمام قشرها را در بلوچستان شاهد هستیم.

این رژیم از پای در خواهد آمد.

مقاومت این مردم به حدی گسترده و قابل قبول است که نیروهای سرکوبگر از تهران هم راهی بلوچستان هستند.

بلوچ ها با سرکوب و گلوله بخوبی آشنا هستند، ای مردم ایران وقت آن است که همدلی و حمایت عملی خود را نشان دهید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*