فراخوان چابهار

رسانک/ جوانان شجاع چهبار (چابهار) درخواست فراخوان کردند و امشب جمعه قرار است به صف مبارزات بپیوندند.

 امشب موعد همه بلوچستان است. از میناب تا پسابندر، از میرجاوه تا بم. 

تمام بلوچستان وارد اعتراضات شده است، روش اعتراضات «تجمع_گریز» یعنی: جوانان در دسته های تا ۷ و ۱۰ نفری یک منطقه را بسته و‌ آتش بزرگی روشن میکنند، بلافاصله به نقطه دوم حرکت میکنند و در‌آن محل نمی مانند. سپس به نقطه سوم که این نقاط فواصل دوری از هم داشته باشد. 

فوری پخش کنید، تا نیروهای سرکوبگر بر سرکوب جوانان دزاپی و سراوانی تمرکز نکنند. 

امنیت: 

گوشی را در‌ حالت پرواز قرار دهید

ماسک بزنید

نگهبانی بدهید

جای درست انتخاب کنید

دوربین ها را رنگ پاشی کنید

به سرعت اقدام کنید و منتقل شوید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*