فراخوان پهره (ایرانشهر)

رسانک / مردم شجاع پهره در اعتراض به کشتار سوختبران و تخریب مصلای اهل سنت توسط سپاه فراخوان به تجمع دادند.

مردم غیور بلوچ در پهره، چابهار، سرباز، راسک، زرآباد، کنارک، میناب و … با دادن فراخوان قصد دارند امشب جمعه ۹ اسفند ماه اقدام به بستن محورهای ترانزیتی و ورودی شهرهای خود کنند.

تمام بلوچستان وارد اعتراضات شده است، روش اعتراضات «تجمع_گریز» یعنی: جوانان در دسته های تا ۷ و ۱۰ نفری یک منطقه را بسته و‌اتش بزرگی روشن میکنند، بلافاصله به نقطه دوم حرکت میکنند و در‌آن محل نمی مانند. سپس به نقطه سوم که این نقاط فواصل دوری از هم داشته باشد. 

فوری پخش کنید، تا نیروهای سرکوبگر بر سرکوب جوانان دزاپی و سراوانی تمرکز نکنند. 

امنیت: 

گوشی را در‌ حالت پرواز قرار دهید

ماسک بزنید

نگهبانی بدهید

جای درست انتخاب کنید

دوربین ها را رنگ پاشی کنید

به سرعت اقدام کنید و منتقل شوید

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*