دروغ پردازی آخوند حکومتی

رسانک/ رسانه های رژیم یکی از مولوی های اهل سنت اجیر شده شان را مجبور به دروغگویی کردند.

اکنون که ویدئو آزادی خواهان بلوچ منتشر شده مولوی احمدی، امام جمعه روستای قلعه گک از توابع تربت جام چه پاسخی دارد؟!

خبرها را از منابع موثق دریافت کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*