حمايت شهروند مشهدی از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ ویدیویی دیگر از حمایت مردمی در شهر مشهد از اعتراضات بلوچستان

مردم در بلوچستان با وجود فضای امنیتی به مبارزات ادامه دادند.

مردم ایران اکنون نوبت شماست که عملا به کمک مردم بلوچستان در خیابان های شهرهایتان بشتابید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*