بلوچستان و دولت پنهان

رسانک/ سپاه پاسداران در یک دهه اخیر بصورت یک دولت پنهان در بلوچستان حکومت کرده است.

مرزها را از ارتش تحویل گرفته و در تلاش برای انحصاری کردن شغل تنها شغل باقیمانده برای بسیاری از بلوچ ها است.

مردم و سوختبران را می کشد و اینترنت را بر روی همگان می‌بندد تا کسی از جنایاتش باخبر نشود.

(عکس اثر ساناز باقری)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*