بخشداری آشار در آتش

رسانک/ امشب ۸ اسفند ماه ۹۹ معترضان در بخش آشار از توابع شهرستان سرباز بخشداری را به آتش کشیدند. 

مردم بلوچ بدون ارتباط بارخارج از بلوچستان در حال به زانو در آوردن رژیم جمهوری اسلامی هستند. 

مردم ایران خیابان ها شما را می طلبند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*