ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده

رسانک/ مردم بلوچستان در سکوت خبری در حال سرکوب شدن توسط نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی هستند.

ایرانیان آزادی خواه الان بهترین فرصت برای بیرون آمدن و اعتراض در خیابان ها است.

خیابان های ایران، منتظر اینگونه صحنه های پرشوری هستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*