اولین شهید قیام بلوچستان

رسانک/ حسین محمدزهی نمی میرد. او جاودانه شد. حسین در راه آزادی وطن جاودانه شده است. این جاودانگی نصیب هر کسی نخواهد شد.

اجازه نمی دهیم خون این شهید پایمال شود.

بپاخیزید بپاخیزید ای مردم ایران 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*