انتقال برخی از زخمی های جنایت سپاه پاسداران در بیمارستان های شرق بلوچستان (پاکستان)

رسانک/ ثناالله بلوچ نماینده بلوچ در مجلس پاکستان با انتشار یک ویدئو پرده ای دیگر از جنایات نیروهای سپاه پاسداران را برداشت.

در این ویدئو، این نماینده بلوچ به دیدار یک از زخمی شده های تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوختبران بلوچ می رود و اتفاقات روز چهارم اسفند را از او می پرسد.

این شهروند بلوچ می گوید: “از روی ناچاری مجبور به سوختبری شده است. نیروهای مرزی ایران پس از صدا کردن و  نزدیک شدن ما به مرز شروع به تیراندازی کرده اند”

این شاهد عینی می گوید: “حدود ۳۵ خودرو پس از حرکت برای گذر از مرز مورد هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته اند.”

در بخش دیگری می گوید:” نیروهای ایرانی حتی زخمی ها را هم مورد ضرب و شتم قرار داده اند و من که داخل مرز ایران بوده ام با کمک دو سوختبر زاهدانی به داخل خاک پاکستان منتقل و تحویل نیروهای پاکستانی شده ام.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*