امنیت اولویت

رسانک/ نکات امنیتی در تظاهرات و‌ تجمعات برق آسای بلوچستان که همه باید رعایت کنند.

لطفاً این ویدئو را ببینید و برای بقیه همرزمان نیز ارسال کنید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*