اعلام حمایت میرسلیمان داود از اعتراضات مردمی در بلوچستان

رسانک/ شاهزاده میر سیلمان در بیانیه ای اعلام داشت:

“کشتار 37 سوختبر زحمتکش بلوچ را شدید محکوم میکنم و دور نیست روزی که استثمارگران جنایتکار را در محکمه های بین المللی محاکمه نمود !” 

 خان کلات شاهزاده سلیمان داود احمدزئی درباره کشته شدن بلوچ ها در بلوچستان توسط قوای ایران ، با غم و اندوه اظهار  داشت که آتش گشودن بروی نوجوانان بیگناه بلوچ و کشتار آنها شدیدا محکوم است .

خان کلات گفت که در ایران از قانون و انصاف خبری نیست و نه هیچگاه ایران از حقوق انسانی دفاع نموده و یا آن را رعایت کرده است به همین دلیل است که هر زمان که بخواهند و هرکس را بخواهند ، بدون تردید بقتل میرسانند  سالهاست که در نقض حقوق بشر ، رکورد دار هستند .

خان کلات بیان داشت که  خوشایند است که هم اکنون  بلوچها در همه جا بسوی اتحاد و همبستگی میروند ونفرت خود را از غاصبان و ستمگران  نشان میدهند و در ایران نیز چنین است .

میر سلیمان داود احمدزئی ادامه داد: همه بلوچهایی که در ایران در مصدر کاری هستند ، میبایست از خواسته های مردم خود و فامیل های شهدای فوق دفاع نمایند و علیه این جنایت صدای خود را بلند نموده و خواهان رسیدگی و جبران خسارات و خونبها شوند و خود به خانواده های شهدا کمک نمایند .

وی افزود: آن روزی که همه قاتلین نوجوانان و جوانان ملت بلوچ در  محکمه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند دور نیست .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*