ادامه واکنش ها در آمریکا به اعتراضات در بلوچستان

رسانک/ واکنش ها در آمریکا به اعتراضات در بلوچستان همچنان ادامه دارد.

“آزادی ایرانیان آمریکایی” ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتار مردم بلوچستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدام فوری برای اتفاقات بلوچستان شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*