ویدئویی از لشکرکشی نیروهای سرکوب به شهر سوران

رسانک/ پس از آتش زدن کیوسک پلیس در شهر سوران توسط مردم خشمگین ، رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله صدها نیرو به این شهر گسیل کرد.

مردم در بلوچستان توسط نیروهای رژیم به شدت در حال سرکوب شدن هستند.

کافی است در یک شهر دیگر از ایران، آزادی خواهان به خیابان آمده و اعتراض کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*